mallorcaentrades.com és un website dedicat a la distribució de entrades d'espectacles.

El nostre objectiu es oferir un servei de compra fàcil , senzill i transparent per a l'usuari.

El procés de compra consisteix amb els següents passos:

  1. Selecció de l'espectacle
  2. Selecció del nº de entrades que desitja el comprador.
  3. Facilitar les dades: Aquestes dades son necessàries per a poder recollir després la entrada a la porta de l'espectacle. Una vegada finalitzat l'event aquestes dades seran destruïdes. Només es conservaran les adreces de correu electrònic que ho hagin seleccionat a fi de fer difusió dels nous espectacles.
  4. Fase de pagament. Aquest pas es realitza mitjançant una pàgina de "La Caixa". D'aquesta forma les dades que es facilitin estaran dins uns entorn de seguretat d'aquest banc.
  5. Informe de resultat de compra. S'informa de l'estat del procés de pagament. En cas d'esser satisfactori, també rebreu un correu amb les dades de la compra.
  6. Recollida de les entrades. Aquesta es fa a partir de una hora abans del començament del espectacle, a la mateixa porta del local.

En cas de que es produeixi un canvi a l'espectacle s'enviarà un correu electrònic amb tota la informació corresponent. En cas de l'anulació del espectacle la devolució de les entrades serà responsabilitat del promotor de l'espectacle. Les despeses de distribució no es tornaran en cap cas.

Per a qualsevol dubte es poden posar en contacte aquí.